Regulamin

1. Domki wynajmowane są na turnusy 7 dniowe od Soboty do Soboty. Poza sezonem terminy do uzgodnienia.
2. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
3. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-8.00.
4. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu.
5. Zadatek nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z rezerwacji.
6. Rozliczenia pełnej należności następuje w momencie zameldowania, niezwłocznie po przybyciu.
7. Po otrzymaniu kluczy, klient zobowiązany jest do zapoznania się z listą wyposażenia i zgłoszenie w recepcji ewentualnych uwag.
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za pobyt własny oraz swoich gości (prosimy o zgłaszanie w recepcji ewentualne odwiedziny osób trzecich).
9. Ewentualne szkody lub, braki wyposażenia musza być zgłoszone i uregulowane przed wyjazdem.
10. Rodzice, opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki, w szczególności na placu zabaw.
11. Wewnątrz domków obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz smażenia ryb.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione.
13. Parking Ośrodka jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za ewentualne szkody lub kradzieże.
14. Obowiązują przepisy przeciwpożarowe.
15. Za wszelkie zniszczenia, nie umiejętne używanie gaśnic przeciwpożarowych oraz efektów z tego wynikających użytkownicy domków zostaną obciążeni opłatami.
16. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad porządku publicznego ze szczególnym wskazaniem na regulamin Ośrodka, może spowodować wezwanie służb porządkowych, a w przypadku uciążliwego zakłócenia wypoczynku innym Klientom odmowę dalszego świadczenia usług bez konieczności zwrotu kosztów pobytu.
17. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe niedogodności spowodowane np. czasowym brakiem prądu lub spadkiem ciśnienia wody.
18. Za zgubienie kluczy do domku opłata 50zł.
19. Nie akceptujemy zwierząt na terenie ośrodka.
20. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka ubezpieczeni są we własnym zakresie.
21. Zakłócenia w wypoczynku proszę zgłaszać do właściciela ośrodka pod numerem telefonu 602 789 204.
22. Zabrania się samodzielnych napraw sprzętu znajdującego się w domku.
23. W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Odwiedź nas

Zadzwoń

602789204

Napisz

laguna-rusinowo@wp.pl

Zarezerwuj teraz!

Domki Letniskowe Błękitna Laguna
ul. Misia Uszatka 25
76-107 Rusinowo