Regulamin

1.Domki wynajmowane są na turnusy 7 dniowe od Soboty do Soboty. Poza sezonem terminy do uzgodnienia.
2. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
3. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-8.00.
4. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu.
5. Zadatek nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z rezerwacji.
6. Rozliczenia pełnej należności następuje w momencie zameldowania, niezwłocznie po przybyciu.
7. Po otrzymaniu kluczy, klient zobowiązany jest do zapoznania się z listą wyposażenia i zgłoszenie w recepcji ewentualnych uwag.
8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za pobyt własny oraz swoich gości (prosimy o zgłaszanie w recepcji ewentualne odwiedziny osób trzecich).
9. Ewentualne szkody lub, braki wyposażenia musza być zgłoszone i uregulowane przed wyjazdem.
10. Rodzice, opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki, w szczególności na placu zabaw.
11. Wewnątrz domków obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz smażenia ryb.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione.
13. Parking Ośrodka jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za ewentualne szkody lub kradzieże.
14. Obowiązują przepisy przeciwpożarowe.
15. Za wszelkie zniszczenia, nie umiejętne używanie gaśnic przeciwpożarowych oraz efektów z tego wynikających użytkownicy domków zostaną obciążeni opłatami.
16. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad porządku publicznego ze szczególnym wskazaniem na regulamin Ośrodka, może spowodować wezwanie służb porządkowych, a w przypadku uciążliwego zakłócenia wypoczynku innym Klientom odmowę dalszego świadczenia usług bez konieczności zwrotu kosztów pobytu.
17. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe niedogodności spowodowane np. czasowym brakiem prądu lub spadkiem ciśnienia wody.
18. Za zgubienie kluczy do domku opłata 50zł.
19. Nie akceptujemy zwierząt na terenie ośrodka.
20. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka ubezpieczeni są we własnym zakresie.
21. Zakłócenia w wypoczynku proszę zgłaszać do właściciela ośrodka pod numerem telefonu 602 789 204.
22. Zabrania się samodzielnych napraw sprzętu znajdującego się w domku.
23. Teren obiektu całodobowo monitorowany.
24. W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

RODO

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Błękitna Laguna Krzysztof Chrząszcz z siedzibą w 26-130 Suchedniów, ul. Koszykowa 19B, NIP: 663-164-4-52,

 

 1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem   e-mail: laguna-rusinowo@wp.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

 

 1. Nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych.

 

 1. Błękitna Laguna Krzysztof Chrząszcz z siedzibą w 26-130 Suchedniów, ul. Koszykowa 19B, jako Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać Pana(i) dane na podstawie wcześniej uzyskanej przez Pana(nią) zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a RODO w celach:
 • rozpoznania Pana(i) potrzeb,
  • stworzenia dla Pana(i) oferty noclegowej,
  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  • informowania Pana(i) o promocjach, akcjach i wydarzeniach.

 

 1. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane,
  • w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji,
  • Pana(i) dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych,
  • do czasu kiedy cofnie Pan(i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to ona będzie jego podstawą.

 

 1. Pana(i) dane osobowe możemy udostępnić:
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów praw tj. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru,

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Przetwarzanie Pana(i) danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panem(nią) a Administratorem.
 2. W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pana(i) dane osobowe nie są przez nas profilowane.

 

Odwiedź nas

Zadzwoń

602789204

Napisz

laguna-rusinowo@wp.pl

Zarezerwuj teraz!

Domki Letniskowe Błękitna Laguna
ul. Misia Uszatka 25
76-107 Rusinowo